Selskaber og priser

Valget mellem et nystiftet eller færdigregistreret selskab: Hvor hurtigt vil du i gang?

Nystiftet selskab

Et selskab kan nystiftes fra 14 dage tilbage i tid frem til dags dato. Nystiftelse betyder i praksis, at CVR-nr. typisk kan oplyses inden for et par dage og senest inden for 14 dage. Har du et ønske om hastebehandling, prøver vi altid at imødekomme dette. Kontakt os for nærmere aftale herom.

Vores ekspedition af et nystiftet selskab indebærer som udgangspunkt en overførsel af selskabskapitalen fra selskabets kapitalejere. Vores honorar udgør stiftelsesomkostningerne, hvilket vi typisk modregner i selskabets kapital, før vi returnerer selskabskapitalen. For iværksætterselskaber afhænger det af kapitalens størrelse, hvorvidt selskabskapitalen overføres til os eller bekræftes af kapitalejerne ved erklæring. Fakturering aftales i dette tilfælde med selskabets kapitalejere.

Færdigregistreret selskab

I modsætning til et nystiftet selskab er et færdigregistreret selskab et i forvejen eksisterende selskab med et CVR-nr., som ikke har nogen aktivitet, og som er klar til at blive overdraget til dig med det samme. Karakteristisk for vores færdigregistrerede selskaber er, at selskaberne er stiftet med advokat Peter Stakemann som direktør. Selskaberne har adresse på vores kontor. Selskabernes fulde kapital står ubrugt på en bankkonto hos os, og der har ikke været nogen aktivitet i selskabet siden selskabets stiftelse.

Dit valg af et færdigregistreret selskab giver mulighed for at komme i gang med din virksomhed lynhurtigt. Samtidigt giver det dig mulighed for at starte din virksomhed op i et selskab, der har en tidligere stiftelsesdato end 14 dage tilbage i tid frem til dags dato. Har stiftelsesdatoen særlig betydning for dig, kan vi kontaktes for nærmere oplysning om, hvilke selskaber med forskellige stiftelsesdatoer vi kan tilbyde.

Vores procedure for overdragelse af et færdigregistreret selskab til dig indebærer en overførsel af selskabets minimumskapital pålagt en overkurs, hvilken overkurs udgør vores honorar. Vi returnerer selskabets resterende kapital efter transaktionen.

Vores priser

Vi er kvalificeret til at stifte alle selskabsformer, og vi har med stor sandsynlighed også din selskabsform klar som et færdigregistreret selskab. Læs nærmere omkring de forskellige selskabsformer under Valg af selskabsform, og ring endelig til os, hvis du er i tvivl om, hvilken selskabsform der er den rigtige for dig.

Nedenfor finder du vores prisliste. Vores honorar indbefatter udarbejdelsen af fornødne selskabsdokumenter til registrering hos Erhvervsstyrelsen, hvorved selskabet får sit CVR-nr. Læs nærmere om supplerende registreringer under Lovpligtige registreringer.

 

Prisliste*

Nystiftet iværksætterselskab                         kr. 1.500,00 + moms

Nystiftet anpartsselskab                                kr. 3.000,00 + moms

Nystiftet aktieselskab                                   kr. 8.000,00 + moms

Nystiftet partnerselskab                                kr. 15.000,00 + moms

 

Færdigregistreret anpartsselskab                   kr. 4.500,00 (overkurs)

Færdigregistreret aktieselskab                      kr. 10.000,00 (overkurs)

* Foruden vores honorar vil der i selskabskapitalen tillige blive modregnet et registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, der for nystiftede selskaber er kr. 670,00 og for færdigregistrerede selskaber opgøres til kr. 850,00.

 

Bestiller du som advokat eller registreret eller statsautoriseret revisor?

Vi kan tilbyde en helt særlig pris til advokater og registrerede eller statsautoriserede revisorer med en professionel ansvarsforsikring. Kontakt os for oplysning om din pris på ovennævnte selskaber. Som advokat eller registreret eller statsautoriseret revisor kan du også bestille selskaber hos os in blanco, således uden ændringer, til brug for transaktion eller andet hos dig.

 

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.