Om Stakemann / Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Køb af selskab

Efter du har udfyldt bestillingsblanketten, returneres denne til os. Samtidig hermed, skal selskabskapitalen samt overkurs indbetales på vores konto i handelsbanken: Reg.-nr. 0890 Kontonr. 1102733. Når vi har registreret indbetalingen, fremsender vi selskabets CVR-nummer til dig.

Herefter går vi straks i gang med udarbejdelsen af selskabsdokumenterne, som vi fremsender til dig senere på dagen, hvorefter du underskriver disse, og returnerer dem til os.

Når vi har modtaget dokumenterne retur, foretager vi straks registreringen af selskabsændringerne hos Erhvervsstyrelsen, og fremsender herefter registreringsbeviset til dig, hvorefter du er klar til at drive virksomhed.

Udbetaling af selskabskapital

Når selskabet er stiftet, overfører vi selskabskapitalen fratrukket fakturaen, til selskabets bankkonto. I forbindelse hermed bedes du fremsende kontooplysninger, samt dokumentation for bankkontoens tilknytning til selskabet.

Hvis du ønsker, at selskabskapitalen skal udbetales på anden vis, skal den, som er tegningsberettiget underskrive en udbetalingserklæring. Hertil kommer et gebyr.

Fortrolighed

Vi behandler de oplysninger, vi modtager fra dig fortroligt.

Vores medarbejdere i Aktieselskabet Stakemann er i øvrigt ansat hos Kønig Advokater, og er dermed underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt.

Fortrydelsesret

Fortryder du dit køb, kan du i løbet af processen ophæve købet mod et gebyr for det arbejde, som allerede er udført.