Selskabsret / Direktørkontrakt

Direktørkontrakten

Få styr på direktørens rettigheder og pligter i dit selskab.

Forholdet mellem selskabet og dets direktør er reguleret i direktørkontrakten. Da selskabets direktør ikke betragtes som lønmodtager, er denne ikke beskyttet af de sædvanlige ansættelsesretlige love og bestemmelser. Det betyder, at direktøren som udgangspunkt kun har de rettigheder, der er aftalt i kontrakten. Derfor er direktørkontrakten et vigtigt dokument – både for selskabet og for direktøren.

Hos Stakemann tilbyder vi rådgivning til direktørkontraktens indhold, så denne passer til jeres behov. Vi forestår derefter ligeledes udarbejdelsen af kontrakten.

Kontakt Advokat Peter Stakemann på telefon +45 40 32 30 43 eller pas@stakemannlaw.com for nærmere aftale.