LIKVIDATION

Ønsker du at lukke din virksomhed?

Der er to muligheder, når man ønsker at lukke sin virksomhed. Enten kan man opløse sit selskab ved betalingserklæring, ellers kan man lade sig selskab likvidere. Der er et tidsmæssigt aspekt og et ansvarsmæssigt spørgsmål til forskel mellem de to løsninger.

OPLØSNING VED BETALINGSERKLÆRING:

Ved opløsning af dit selskab ved betalingserklæring anmeldes dette til Erhvervsstyrelsen inden for 2 uger. Opløsningen er billig og i udgangspunktet hurtig sammenlignet med likvidation. Til gengæld hæfter kapitalejerne i selskabet personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på opløsningstidspunktet. Valget af opløsning ved betalingserklæring hviler derfor på en afklaring af selskabets kreditorer.

LIKVIDATION:

En likvidation er en dyrere løsning end opløsning ved betalingserklæring. Til gengæld oppebæres kapitalejernes begrænsede hæftelse, således at kapitalejerne ikke hæfter for noget efter selskabets opløsning. Beslutningen om likvidation skal træffes på generalforsamlingen, hvorefter selskabets kreditorer har 3 måneder til at anmelde krav, før selskabets endeligt kan opløses. Kravet om en generalforsamlingsbeslutning samt 3 måneders fristen indebærer en længere sagsbehandlingstid for likvidation. Efter selskabets opløsning er selskabets kapitalejere dog fri for hæftelse.

INDHENTELSE AF KVITTANCEERKLÆRING FRA SKAT?

Selskabets opløsning ved betalingserklæring såvel som likvidation forudsætter indhentelsen af en kvittanceerklæring fra SKAT. Der tages således forbehold for SKATs sagsbehandling i relation til de ovenfor oplyste behandlingstider.

HVORDAN KAN VI RÅDGIVE DIG?

Hos Advokatfirmaet Stakemann hjælper vi dig med at afklare mulighederne og finde den helt rigtige løsning for dig og din virksomhed. Vi udarbejder alle relevante dokumenter og sørger for fornøden indberetning og registrering, således at processen for dig går nemt og smidigt. Kontakt os for nærmere aftale.

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.