Selskaber

Valget mellem et nystiftet eller færdigregistreret selskab: Hvor hurtigt vil du i gang?

Nystiftet selskab

Et selskab kan nystiftes fra 14 dage tilbage i tid frem til dags dato. Nystiftelse betyder i praksis, at CVR-nr. typisk kan oplyses inden for et par dage og senest inden for 14 dage. Har du et ønske om hastebehandling, prøver vi altid at imødekomme dette. Kontakt os for nærmere aftale herom.

Vores ekspedition af et nystiftet selskab indebærer som udgangspunkt en overførsel af selskabskapitalen fra selskabets kapitalejere. Vores honorar udgør stiftelsesomkostningerne, hvilket vi typisk modregner i selskabets kapital, før vi returnerer selskabskapitalen. For iværksætterselskaber afhænger det af kapitalens størrelse, hvorvidt selskabskapitalen overføres til os eller bekræftes af kapitalejerne ved erklæring. Fakturering aftales i dette tilfælde med selskabets kapitalejere.

Færdigregistreret selskab

I modsætning til et nystiftet selskab er et færdigregistreret selskab et i forvejen eksisterende selskab med et CVR-nr., som ikke har nogen aktivitet, og som er klar til at blive overdraget til dig med det samme. Karakteristisk for vores færdigregistrerede selskaber er, at selskaberne er stiftet med advokat Peter Stakemann som direktør. Selskaberne har adresse på vores kontor. Selskabernes fulde kapital står ubrugt på en bankkonto hos os, og der har ikke været nogen aktivitet i selskabet siden selskabets stiftelse.

Dit valg af et færdigregistreret selskab giver mulighed for at komme i gang med din virksomhed lynhurtigt. Samtidigt giver det dig mulighed for at starte din virksomhed op i et selskab, der har en tidligere stiftelsesdato end 14 dage tilbage i tid frem til dags dato. Har stiftelsesdatoen særlig betydning for dig, kan vi kontaktes for nærmere oplysning om, hvilke selskaber med forskellige stiftelsesdatoer vi kan tilbyde.

Vores procedure for overdragelse af et færdigregistreret selskab til dig indebærer en overførsel af selskabets minimumskapital pålagt en overkurs, hvilken overkurs udgør vores honorar. Vi returnerer selskabets resterende kapital efter transaktionen.

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.