Valg Af Selskabsform

Når man opstarter nyt selskab er et af de første valg i processen, at vælge hvilken selskabsform der skal ligge til grund for din nye virksomhed. 

Hos Advokatfirmaet Stakemann er vi eksperter i selskabsret, og vi kan guide dig sikkert igennem valg af selskabsform, således du skaber en god grund for din nye virksomhed. 

SELSKABSFORMER:

- Anpartsselskaber (ApS)

- Aktieselskaber (A/S)

- Interessentselskaber (I/S)

- Holdingselskaber 

- Enkeltmandsvirksomhed 

- Partnerselskaber

 

Hvad er et anpartselskab (ApS)?

Et anpartsselskab er et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskud er fordelt på anparter. I et anpartsselskab hæfter kapitalejerne begrænset med deres indskud. Anpartsselskaber skal have en kapital på stiftelsestidspunktet svarende til minimum 40.000 kr. 

 

Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab er et kapitalselskab, hvor hvor kapitalejernes indskud er fordelt på aktier. I et aktieselskab hæfter kapitalejerne begrænset med deres indskud. Aktieselskaber skal have en selskabskapital på stiftelsestidspunktet svarende til minimum 400.000 kr. 

Hvad er et interessantselskab (I/S)?

Et interessantselskab er et personlig ejet selskab med to eller flere virksomhedsdeltagere. Virksomhedsdeltagerne kan både være personer og/eller selskaber. I et interessantselskab hæfter interessanterne personligt og solidarisk i forhold til virksomhedens forpligtelser.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, som har til formål at eje kapitalandele med (aktier eller anparter) i andre selskaber. Holdingselskabet  må ikke forveksles med et driftselskab, idet der ikke foreligger aktivitet i holdingselskaber. Der findes flere årsager til, at flere virksomheder benytter sig af en holdingkonstruktion. Som en af årsagerne hertil kan eksempelvis nævnes en skattemæssig fordel, da overskud fra driftselskabet kan flyttes til holdingselskabet uden, at overskuddet beskattes. Holdingselskabet kan dermed fungere som en slags "opsparing" eller "pengetank" for virksomhen. 


Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Et enkeltmandsvirksomhed er en personligt eget virksomhed med én virksomhedsdeltager. I en enkeltmandsvirksomhed hæfter virksomhedsdeltageren personligt i forhold til virksomhedens forpligtelser. 

 

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED VALG AF SELSKABSFORM:

Valget af selskabsform hviler på dels virksomhedens formål, herunder hvorvidt der f.eks. er tale om salg af tjenesteydelser eller varer, dels kan der være lovmæssige krav til selskabsformen ud fra virksomhedens formål.

Selskabsformerne adskiller sig ved forskellige kapital- og ejerforhold samt forskellige muligheder for ledelsesstruktur. Vi rådgiver dig gerne om dit valg af selskabsform. Kontakt os for at høre nærmere.

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.